Quick job search
Inlog online werkbriefje
Follow us on:


Uitzenden

De meest flexibele manier voor het inlenen van personeel is het inlenen op uitzendbasis. Lab Support is volwaardig lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) en hanteert dan ook voor haar medewerkers de CAO voor uitzendkrachten. Hier zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in opgenomen zodat de uitzendkracht verzekerd is van o.a. een passend salaris (in overleg met de klant), vakantiedagen, vakantiegeld, ziekengeld en toeslag tijdens overwerk en werken op onregelmatige tijden.

Verloning en facturatie gebeuren wekelijks aan de hand van werkurenbriefjes die de uitzendkracht, samen met zijn leidinggevende wekelijks invult. De facturatie vindt alleen plaats over de werkelijk gewerkte uren. Vakantiedagen, ziekengeld, feestdagen etc. worden door Lab Support betaald.

Ook is het mogelijk om, wanneer dit gewenst is, de uitzendkracht zelf in dienst te nemen. Dit kan kosteloos nadat de uitzendkracht de afgesproken periode heeft gewerkt.

Detacheren

Wanneer u uzelf en de medewerker meer zekerheid wilt bieden kunt u deze inlenen op basis van detachering. Hierbij biedt Lab Support de medewerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan waarbij u bepaald wat de duur van deze periode zal zijn. De eerste maand geldt als proeftijd. De overige voorwaarden zijn vergelijkbaar met de inlenen op uitzendbasis.


We get you where you want to go. Apply online today!
Reageer direct
Direct Hire
Refer A Friend

 

 

Lab Support UK
Lab Support BE
OA Lab Support CA

 


|